Diskurzivni segment projekta obuhvaća radionice i razgovor na temu nasilnog naslijeđa i rodnospecifičnih oblika političkog nasilja te memorijalizaciju političkog stradanja u suvremenom kontekstu. Radionica Renate Jambrešić Kirin iz feminističke perspektive tematizira potrebu uvažavanja ženskog traumatskog pamćenja koje mijenja naše razumijevanje prošlosti i povijesti te postavlja pitanje zašto rodna rekapitulacija povijesti dolazi posljednja (nakon nacionalne, klasne i kulturalne). Radionica za žene psihoterapeutkinje Dubravke Stijačić vodi polaznice u smjeru razumijevanja sebe te kako sebi i drugima pomoći u teškim životnim situacijama. Radionica autorice projekta Andreje Kulunčić proširuje projekt uvodeći u diskurs raspravu o konceptu anti-spomenika kao oblika suvremenih memoralizacijskih praksi nasilnog naslijeđa. U slučaju arhipelaga Goli radi se o povijesnom naslijeđu oko kojega suvremeno društvo nije uspostavilo konsensus što dovodi do negiranja i zapostavljanja žrtvi.