ABRAMOVIĆ BOSA / AĆIMOVIĆ GORDANA / AĆlMOVIĆ LJILJANA / AĆlMOVIĆ LJUBICA / ADAMOVIĆ VIDOSAVA / ADLER KIŠ MARGITA / AGATOVIĆ JELISAVETA / AHAČIĆ DANICA / AKRIT TAMARA / AKSENTIJEVIĆ DANICA / ALAJBEGOVIĆ CVETA / ALEĆKOVIĆ NADIRA / ALEKSANDAR OLGA / ALEKSIĆ MILOSAVA / ALIĆ ANKA / ALIĆ NADIRA / ALTARAC PAULA / ANĐELKOVIĆ OLGA / ANDJIĆ BRANISLAVA / ANDJUKIĆ DANICA / ANDRIĆ BRANKA / ANDRIĆ JOVANKA / ANDRIĆ STANOJKA / ANDRIĆ KATARINA / ANDRIJEVIĆ VIKICA / ANGELOVSKA CVETA / ANTIĆ RADMILA / ANTIĆ OLGA / ANTONIĆ RADOJKA / ANTUNIĆEVIĆ STANA / APLER JOLANDA / APOSTOLOVIĆ NADA / ARSENIJEVIĆ DUŠICA / ARSENIJEVIĆ VALENTINA / BABAC KOSOVKA / BAGLAMA LJUBICA / BAHNIK MILICA / BAJIĆ ŽIVKA / BAJROVIĆ ZAIMA / BAKOČEVIĆ DOBRILA / BAKTIĆ MARTA / BANKOVIĆ IVANKA / BANUŠIĆ DRAGICA / BARANOVIĆ FRANJICA / BARIĆ IVANČICA / BARIŠIĆ VERA / BAŠIĆ MIRA / BATAGELJ DANICA / BATINIĆ RADMILA / BATOŠ SMILJA / BEATOVIĆ MILKA / BEGOVIĆ RATKA / BENEL OLGA / BENEL MARIJA / BERGANT ZDENKA / BERIŠA MARIJA / BERLINGER ŠTEFKA / BILIĆ ANICA / BILIĆ DESA / BILIĆ RADOJKA / BIRO ANKICA / BISERKO MARIJA / BIZJAK LJUDMILA / BIZUMIĆ DESANKA / BJELANOVIĆ BOSILJKA / BJELOBRK MILENA / BLAGOJEVIĆ DESANKA / BOČARAC MILENA / BOGAČI ALISA  / BOGDANOVIĆ RINKA / BOGDANOV SOFIJA / BOGDANOVIĆ LEPA / BOGOJEVA DIVNA / BOGOSAVLJEVIĆ ZORA / BOHUNICKI ADELA / BONAČI BRANKA / BORIČIĆ DRAGICA / BOROVSKA MARIJA / BOROVNICA RADA / BOŠKOVIĆ BLAŽA / BOŠKOVIĆ BOJANA / BOŠKOVIĆ MILENIJA / BOŽANIĆ NADA / BOŽIČKOVIĆ RUŽICA / BOŽOVIĆ LJUBICA / BRANKOVIĆ LJUBICA / BRANKOVIĆ MILICA / BRANOVIĆ BISERKA / BRAŠIĆ MIRJANA / BRATINA LOJZIKA / BRATUŠ SLAVICA / BREČEVIĆ KRISTINA / BREŠKOVSKI IKOLE DRAGICA / BRKIĆ ANKICA / BRONZIĆ DANA / BUBLE FRANKA / BUDIMIROVIĆ LJUBICA / BUDIMIROVIĆ RADMILA / BUDISAVLJEVIĆ BOJKA / BUKELIĆ MILKA / BULAT ANTONIJA / BULATOVIĆ MILKA / BURNAZOVSKA SLOBOTKA / BUŠETIĆ NADA / CAKELIĆ VELINKA / CARIĆ LJUBICA / CEKIĆ ANETA / CERIĆ EMIRA / CEROVIĆ LJUBICA / CEZAR ANICA / CINCAREVIĆ NADA / CRVENKO ŽIVA / CUCIĆ MILENKA / CUCULIĆ NEVENKA / COŠOVIĆ LJILJANA / ČABAK OLGA / ČAMPRAG ĐURINKA / ČAUOVIĆ MILICA / ČEBINEC ZORKA / ČEJOVIĆ VERA / ČERNKO ANGELA / ČIZMOVIĆ MILJUŠA / ČMELIĆ MARICA / ČOBANOV DAHCIKA / ČOKO DUŠANKA / ČOKO ŠTEFANIJA / ČOLAKANTIĆ NADA / ČOLIĆ OLGA / ČUBLUKO NEVENKA / ČUČKOVIĆ DARINKA / ČULAREVIĆ KATICA / ČUPIĆ DUŠANKA / ĆETKOVIĆ JELICA / ĆETKOVIĆ MILKA / ĆETKOVIĆ LJILJANA / ĆIRIĆ JULKA / ĆOPKOV DRAGICA / ĆOROVIĆ SMILJA / ĆOSIĆ DANICA / ĆURIĆ DANA / DAMJANOVIĆ KSENIJA / DANILOVIĆ GORDANA / DANILOVIĆ ŽIVKA / DASOVIĆ MANDA / DASOVIĆ MARIJA / DEFTERDAROVIĆ EDIBA / DEKAN DUŠANKA / DELIĆ NEVENKA / DERENTOVLJEVIĆ JOVANKA / DERVIŠ MARIJA / DESPOTOVIĆ VERA / DIKLIĆ DESANKA / DIMITRIJEVIĆ BOSILJKA / DIMITROVA BLAGORODNA / DOBANOVAČKI KATA / DOBRIVOJEVIĆ ZORICA / DOKMANOVIĆ DANICA / DOROVIĆ RADMILA / DRAGIĆ OLGA / DRAGOVIĆ ROSANDA / DRAŽIĆ DARA / DROBAC JULIJA / DUBLJEVIĆ IFETA / ĐAKOVIĆ JOVANKA / ĐEKOVIĆ DANICA / ĐELINEO NEVENKA / ĐERKOVIĆ DARA / ĐERMANOVIĆ RUŽA / ĐOKIĆ BRANISLAVA / ĐORĐEVIĆ BOSILJKA / ĐORĐEVIĆ MIRJANA / ĐORĐEVIĆ JULKA / ĐORĐEVIĆ NADEŽDA / ĐORĐEVIĆ NATALIJA / ĐUKIĆ BOSA / ĐUKIĆ MILICA / ĐUKIĆ HIDA/ ĐUKIĆ ZAGORKA / ĐURAŠINOV SOFIJA / ĐURAŠKOVIĆ ANĐA / ĐURĐIĆ VERA / ĐURIĆ LJUBICA / ĐURIĆ STANOJKA / ĐURIĆ LJUBICA / ĐURIČIĆ LJUBICA / ĐURKOVIĆ NADIRA / ĐUROVIĆ CVIJETA / ĐUROVIĆ BOSA / EREGIĆ HEDA / EREŠ ZORA / ESLENAZI LEVIJA / FAŠINI IVANA / FERLUGA NAĐA / FILAGIĆ GRETA / FILIPČEV ŽIVKA / FLORA LIVIJA / GAŠPARAC VERA / GATARA ŠIMA / GAVRAN SADRUDINA / GAZIKALOVIĆ DANKA / GERMEK MIRA / GILIĆ VJERA / GLAŽOR LIDIJA / GLIGORIJEVIĆ NADA / GLIGORIN MIRJANA / GLUŠAC VUKA / GNJATOVIĆ DRAGINJA / GOJIĆ ROSA / GOJKOVIĆ BOŽENA / GOLIK BOSA / GOSTOVIĆ NEVENKA / GRAHO DERVA / GRBEC SLAVICA / GRBEC EMA / GRIGAR SLAVKA / GRLIĆ EVA / GROZDANOVIĆ JELENA / GRUBANOV MILENA / GRUBANOVIĆ NATALIJA / GRUBEŠIĆ MARIJA / GRUIĆ KOSA / GRUJIĆ DARINKA / GUSTINČIĆ ROZA / HADŽIALIĆ BERKA / HADŽIĆ NADŽIDA / HADŽIKAN JELENA / HADŽINIKOLAJEVIĆ NIKOL / HADŽIPANZOVA LJUBICA / HARAMBAŠIĆ КАТICА / HEDVEGI ANA / HENJEL ANTONIJA / HODOBA EVICA / HOFMAN NADA / HOFSIJSTER MARA / HOJLAŠ ILDUZA / HRNTEVIĆ HANA / HRUŠČ KATICA / HULJUŠI IBRAHIMA / HUSMAN BOŽENA / ILIĆ NADA / ILIĆ LJUBINKA / ILIĆ KOVILJKA / ILIĆ BRANKA / ISAKOVIĆ KAMENKA / ISIDOROVIĆ RUŽICA / IVANIŠEVIĆ VJEKOSALVA / IVANKOVIĆ MARA / IVANOV LONA / JAGETIĆ KARLA / JAGODIĆ MILA / JAKOVLJEVIĆ LIDIJA / JAKŠIĆ VICA / JANELLE MODIKA / JANIĆIJEVIĆ JELISAVETA / JANJIĆ VASKA / JANJIĆ ZORA / JANJIĆ MIRKA / JANKOVIĆ MARIJA / JANKOVIĆ RUŽICA / JANKOVIĆ RADOJKA / JANKOVIĆ ŽIVANA / JANKOVIĆ GRACIJA / JANKOVIĆ JELIKA / JEFTIĆ LJUBINKA / JEKIĆ ŽIVANA DANA / JELIĆ JULKA / JEREMIĆ TATJANA / JEREMINA MARIJA / JERKOVIĆ VUKICA / JEVTIĆ LJUBICA / JEVTIĆ LENKA / JOJIĆ DRAGICA / JOKIĆ NADA / JORDAČEVIĆ PERSIDA / JOVANOVIĆ RADA / JOVANOVIĆ MIRA / JOVANOVIĆ RUŽICA/ JOVANOVIĆ DANICA / JOVANOVIĆ DOBRILA / JOVANOVIĆ MILIVOJA / JOVANOVIĆ VUKICA / JOVIĆ NADA / JOVIĆ ZARIJA / JOVIN LJUBICA / JOVOVIĆ KOSA / JURANČIĆ OLGA / JURČIĆ ANKA / JURIŠIĆ LUCIJA / KABAŠI DARA / KACUN DANICA / KAHOFER NADA / KAJALIĆ LJUBINKA / KALINIĆ LJILJANA / KALUĐEROVIĆ JOVANKA / KAPETANOVIĆ ANKA / KAPIĆ SLAVOJKA / KAPIĆ NEVZETA / KARABEGOVIĆ MILICA / KARAKAŠEVIĆ KAJKA / KARAMEHMEDOVIĆ HASNA / KARIĆ ŽIVOJINA / KASAŠA ANDREA / KASTRATOVIĆ DUŠANKA / KATIĆ STOJANKA / KAZIMIROVIĆ ŽIVANA / KAŽANEGRO LJUBICA / KENĐEL LIDIJA / KILIBARDA PAVA / KIRAC SLAVOJKA / KITANOVIĆ ANDREJA / KLADAR LJUBICA / KLAŠNJA ZORKA / KLEN FLORA / KLIČKOVIĆ MARIJA / KLIKIĆ MARICA / KNEZ STANKA / KNEŽEVIĆ ANGELINA / KNEŽEVIĆ RADMILA / KNEŽEVIĆ LEPOSAVA / KNEŽEVIĆ OLGA / KNEŽEVIĆ DANICA / KNEŽEVIĆ DANICA / KNEŽEVIĆ LJUBICA / KODRIĆ FRANCA / KOJIĆ ZORA / KOJIN NEVENKA / KOKOT MARIJA / KOLARSKI MARIJA / KOLEVA RATKA / KOLMBAR VJEKOSLAVA / KOMAR STANKA / KOMATINA ROSA / KONDIĆ NADA / KONULIJA ANGELA / KORDIĆ LJUBICA / KOROŠEC AVGUSTA / KORPICA MARIJA / KOŠ TONČIKA / KOSMAČ PAULA / KOSOVAC MILKA / KOSTIĆ ZORA / KOVAČ BARBARA / KOVAČEVIĆ LJUBICA / KOVAČEVIĆ DANICA / KOVAČEVIĆ JELENA / KOVAČEVIĆ STANISLAVA / KOVAČEVIĆ NIKITA / KOVAČEVIĆ DRAGA / KOVIJANIĆ MILEVA / KOZAK OLGA / KOŽEMJAKIN NINA / KRALJ VALPA / KRAMZER ZORA / KRASNOŠEVSKIJ MARIJA / KRAVIĆ MIRA / KRESTIĆ IRENA / KOMPOTIĆ BOSILJKA / KRSTIĆ DANICA / KRULC ZORA / KRULJAC ZDENKA / KRUŠKA BOSA / KUJOVIĆ LEPOSAVA / KUNJAŠIĆ MARIJA / KURDELIJA DŽEVETA / KURJAČKI ANĐELIJA / KUSOVAC KRISTA / KUZMANOVIĆ NADA / KUZMANOVIĆ GALINA / KUZMANOVIĆ BOJANA / KUŽMINAC ANA / LACKOVIĆ ANKA / LADOVAC LADA / LAPUHOVSKA SIMKA / LATIFIĆ RAZIJA / LAZAREVIĆ MILENA / LAZAREVIĆ RUŽA / LAZAREVIĆ ZORA / LAZAREVIĆ VASILJKA / LAZIĆ MIROSLAVA / LEBL JOVANKA / LEKIĆ MIRJANA / LEUDAR NATALIJA / LOGAR GAČIĆ MICI / LOH LJUBICA / LOMPAR MELANIJA / LOVČEVIĆ MILINKA / LOVRENČIĆ MIJA / LOZICA JELENA / LUBARDA ĐINA / LUGARIĆ IVANKA / LUJIĆ JULIJANA / LUKIĆ BORISLAVA / LUKIĆ RADOSAVA / LUPŠIĆ IVANKA / LJUBIĆ MARIJA / LJUBUNČIĆ RABIJA / LJUJIĆ DARINKA / LJUTOVIĆ BEHIJA / MAESTRO LENKA / MAJER ADELA / MAKOČEVIĆ DANICA / MAKSIMOVIĆ OLGA / MAKSIMOVIĆ JELKA / MALENOVIĆ MILEVA / MALEŠEVIĆ NATALIJA / MALETIĆ MARA / MALJKOVIĆ DESANKA / MALOVIĆ OLGA / MANDIĆ OLGA / MANDIĆ ZAGORKA / MANIĆ BOŽANA / MANOVA LEPKA / MARAS BOŽENA / MARAC SONJA / MARIĆ PERSIDA / MARIJAN NEDELJKA / MARIJAN DESA / MARINKOVIĆ NATALIJA / MARINOVIĆ MARIJA / MARJANOVIĆ KOSANDA / MARJANSKI MIRA / MARKOVIĆ BRANISLAVA / MARKOVIĆ RUŽA / MARKOVIĆ DARINKA / MARKOVIĆ MILICA / MARKOVIĆ ROSA / MARKOVIĆ ZORKA / MARKOVIĆ OLGA / MARKULINI BRANKA / MARKUŠ ĐINA / MARKUŠEV ĐURĐINKA / MARKUŠEV MILICA / MARKUŠEV DINA / MAROVIĆ GORDANA / MARTIĆ OLGA / MARTINOVIĆ LJUBICA / MARTINOVIĆ MARGITA / MARTINOVIĆ JANJA / MARTINOVIĆ DRAGICA / MARUŠIĆ MARIJA / MARUŠIĆ ANA / MARUŠIĆ NADA / MASLOV VIŠNJA / MASTILO NATALIJA / MATIĆ PERSIDA / MEDVED LOJZIKA / MELINAC MARTA / MICIĆ NADA / MIĆUNOVIĆ BRANA / MIČEVIĆ RADMILA / MIHAJLOVIĆ SMILJKA / MIHAJLOV ŽIVA / MIHAJLOVIĆ JELKA / MIHAJLOVIĆ GORDANA / MIHAJLOVIĆ JELENA / MIHAJLOVIĆ MILEVA / MIHAJLOVIĆ STANIJA / MIHAJLOVIĆ BRANKA / MIHELČIĆ DRAGA NARDA / MIJALČIĆ MILANA / MIJALKOVIĆ OLGA / MIJATOVIĆ SENKA / MIKOLAVČIĆ HEDA / MIKOVIĆ OLGA / MILAČIĆ DRAGA / MILADINOVIĆ ZORA / MILAJIĆ OLGA / MILANOVIĆ SMILJKA / MILENKOVIĆ RADMILA / MILIĆ ZARIJA MILIĆ DANICA / MILIĆ OLGA / MILIĆ VERA / MILIĆ MILICA / MILIĆ RUŽA / MILIĆ ANICA / MILIĆEVIĆ ROSA / MILIĆEVIĆ ANĐA / MILIKIĆ TATJANA / MILIN LJUBICA / MILJANIĆ VASILJKA / MILJEVIĆ MARIJA / MILJKOVIĆ SAVA / MILJKOVIĆ RADMILA / MILOJEVIĆ STOJANKA / MILOSAVLJEVIĆ NADA / MOŠEV GERA / MILOŠEVIĆ OLGA / MILOŠEVIĆ DESANKA / MILOŠEVIĆ ZARIJA / MILOŠEVIĆ BLAŽA / MILOŠEVIĆ KOSANA / MILOŠEVIĆ SMILJA / MILOŠEVIĆ VERA / MILOVANOVIĆ VERA / MILOVANOVIĆ OLGA / MILOVIĆ VIDOSAVA / MILOVIĆ BRANISLAVA / MILUTINOVIĆ NEVENKA / MINOVIĆ MILEVA / MIRIĆ STOJA / MIRIĆ OLIVERA / MIRIĆ IVANKA / MIŠIĆ STANA / MIŠIĆ LJUBICA / MIŠIĆ MELANIJA / MITIĆ MIROSLAVA / MITIĆ MELANIJA / MITOVIĆ SLAVKA / MITROVIĆ LJUBICA / MLADENOVIĆ STAJA / MLAĐENOVIĆ JAGODA / MODRUŠAN IVANKA / MOGA VERA / MOMČILOVIĆ ZORKA / NIJALKOVIĆ GORDANA / NACEVA NADA / NADOP PAVA / NASKOVSKA BOCA / NEČAJEVA JELENA / NEDELJKOVIĆ MILENA / NEDELJKOVIĆ PERSA / NEDELJKOVIĆ MILKA / NEŠIĆ MIROSLAVA / NIKOLAJEVIĆ OLGA / NIKOLAVČIĆ RADA / NIKOLIĆ LJUBICA / NIKOLIĆ JELENA / NIKOLIĆ DANICA / NIKOLIĆ SMILJKA / NIKOLIĆ RADMILA / NIKOLIĆ IVANKA / NIKOLIĆ GORDANA / NIKOLIĆ OLGICA / NIKOLIĆ ZORA / NIKOLIĆ RADMILA / NOVAKOV DUŠANKA / NOVAKOV SOFIJA / NONAKOVIĆ ŽIVANA / NOVAKOVIĆ DRAGICA / NOVALIJA ZUMRETA / NOVOVIĆ MARIJA / NOVOVIĆ ZORA / NUEFENDIĆ HALIMA / OBEJ JEVROSIMA / OBRADOVIĆ RADOJKA / ODMOREK ANICA / OGRIZOVIĆ ANKA / OLHOVI ANA / OLUJIĆ MILEVA / OPAČIĆ VERA / OPERHAL HILDA / OPLANIĆ VEROSLAVA / OPOJEVIĆ ANKICA / ORMAN HATIDŽA / OSTROVŠKA MILICA / OT ANA / PAĐEN IVANKA / PAJEVIĆ STANICA / PAKIĆ MILADINKA / PALAMAREVIĆ VUKICA / PANIĆ EVA / PANIĆ LJUBINKA / PANTIĆ IVANKA / PANTIĆ VERA / PANTIĆ JAVORKA / PAPARELA LJUBA / PARDO SLAVICA / PAŠIĆ LJUBICA / PAŠUJKOVIĆ FLORA / PAUNOVIĆ ĐORĐA / PAVELIĆ STEVKA / PAVIĆ OLGA / PAVIĆ GROZDA / PAVIČ JOVANKA / PAVIĆEVIĆ EVICA / PAVIČIĆ ANKA / PAVLIČIĆ DRAGICA / PAVLOV STANKA / PAVLOVIĆ MARIJA / PAVLOVIĆ DANA / PAVLOVIĆ BILJANA / PECE MARGITA / PEĆANAC RADMILA / PEJANOVIĆ LJUBICA / PEJČEVA VIOLETA / PEJIĆ ZORA / PEJINOV LJUBICA / PEJINOVIĆ DANICA / PEJOVIĆ MARGITA / EKOVIĆ LJUBINKA / PERAZIĆ BRANKA / PERICA BRANKA / PERIĆ DRAGICA / PERIĆ MATILDA / PERIĆ RADMILA / PERIĆ ŽIVANA / PERIČIĆ BOSILJKA / PERIČIĆ DRAGANA DUNJA / PEROVIĆ MILEVA / PEROVIĆ MILEVA / PEROVIĆ STOJA / PEROVIĆ ZORKA / PEROVIĆ MARICA / PERPAR MIRJANA / PERŠAK LIDIJA / PERUNUČIĆ ĐORĐIJA / PETKOVIĆ VERA / PETRIN ŽIVA / PETRONIĆ RADMILA / PETRONIJEVIĆ VELIKA / PETROVIĆ NADEŽDA / PETROVIĆ DANICA / PETROVIĆ OLGA / PETROVIĆ SVETOLIKA / PETROVIĆ MARA / PETROVIĆ DANICA / PETROVIĆ NATALIJA / PETROVIĆ VERA / PETROVIĆ DESANKA / PETROVIĆ VERA / PILELEPIĆ BOSILJKA / PITLIK LIBUŠA / PLAHUTAR ANA / PLAKIĆ UKA / PLAVEV NADEŽDA / PLECEVIĆ ZAGORKA / PLEŠE DARINKA / POČKAR SLAVKA / PODNAR OLGA / PODOBNIK MARIJA / POGACAREVIĆ SLAVKA / PADIĆ JELICA / POPOV ŽIVA / POPOV ŽIVA / POPOVA MARIKA / POPOVIĆ RADMILA / POPOVIĆ EVKA / POPOVIĆ STOJANKA / POPOVIĆ VERA / POPOVIĆ VUKOSAVA / POPOVIĆ MILICA / POPOVIĆ OLGA / POPOVIĆ RADMILA / POPOVIĆ ZLATANA / POPOVIĆ KOSANA / POŽGAJ MIJA / PREOČANIN ALEKSANDRA / PRERADOVIĆ RADMILA / PRERADOVIĆ STANKA / PRERADOVIĆ VASILJKA / PRESKAR MARINKA / PRHNE MILICA / PRIBIĆ MILICA / PRODANOVIĆ ZLATIJA / PROTIĆ ZARIJA / PRUGINIĆ LJUBA / PUCINA MILKA / PUNGUL LEPA / PURNAT JOZEFINA / PUŠELJIĆ STANKA / RAD IVANKA / RADAK ŽIVA / RADEKA MELANIJA / RADETIĆ RADMILA / RADIĆ ANKA / RADISIĆ DRAGICA / RADIVOJEVIĆ SOFIJA / RADIVOJEVIĆ ZORA / RADIVOJEVIĆ SRBA / RADOJICIĆ SLAVKA / RADOJKOVIĆ KATARINA / RADONJIĆ MURTEZA / RADOSAVLJEVIĆ KATARINA / RADOSAVLJEVIĆ LJUBINKA / RADOSAVLJEVIĆ BERTA / RADOSAVLJEVIĆ SAVA / RADOSAVLJEVIĆ LJILJANA / RADOSAVLJEVIĆ VOJKA / RADOSAVLJEVIĆ ZORA / RADOŠEVIĆ SLAVICA / RADOVANOVIĆ MILJANA / RADOVANOVIĆ MARIJA / RADOVANOVIĆ MILICA / RADOVANOVIĆ LJUBA / RADOVIĆ ANGELA / RADOVIĆ DESA / RADOVIĆ RADMILA / RADOVIĆ MILJAKA / RADULOVIĆ CVIJETA / RADULOVIĆ STANKA / RADULOVIĆ JULKA / RADUNOVIĆ MILICA / RADUSINOVIĆ DANICA / RAFAJLOVIĆ OLGA / RAIČEVIĆ RUŽA / RAIČEVIĆ DANICA / RAJIĆ MARIJA / RAJKOVIĆ LEPA / RAK RADMILA / RAKETIĆ KOVILJKA / RAKUT LENA / RAONIĆ DANICA / RASPOPOVIĆ VERA / RAŠOVIĆ NADA / RATKOVIĆ ANKA / REBRAČA JOVANKA / RELJIĆ JELENA / REPIČ DANICA / RIBAROV LJUBICA / RISTEVSKA OLGA / RISTIĆ NADEŽDA / RIZOVSKI ANE / RODIĆ ĐURĐICA / ROMANO BETIKA / ROSNEV DIMITRIJA / ROŠKER CECILIJA / RUSEK KATICA / RUTEŠIĆ NATALIJA / RUŽIĆ ZORA / RUŽIĆ LJILJANA / RUŽIĆ STANICA / RUŽIĆ JELKA / SADŽAK NEDELJKA / SALAMON NADA / SANDELIĆ MARIJA / SARAČEVIĆ HAVKA / SARATLIĆ ĐURĐA / SEFULSKI VERA / SETLIJA ŠTEFICA / SELIMOVIĆ RASEMA / SENIĆ DARINKA / SERDAREVIĆ MINKA / SERDJUK LIDIJA / SFORCAN MILENA / SIJERČIĆ FERIDA / SIMIĆ MARA / SIMIĆ DUŠANKA / SINANOVIĆ HATIDŽA / SINANOVIĆ SAFETA / SINGER EVA / SINKIJEVIĆ MARICA / SMOLJAN EVGENIJA / SOKOLOVIĆ NADA / SORO BEATRIKS / SPASOJČEVIĆ VERA / SPEVAK ANA / SRETENOVIĆ MARICA / SRIĆA LIDIJA / SRZENTIĆ DRAGICA / STAKIĆ VERA / STANIĆ BOGDANKA / STANIMIROVIĆ MIROSLAVA / STANKOVIĆ KOSARA / STANKOVIĆ VERA / STANKOVIĆ SIMKA / STANOJEVIĆ MILANKA / STANOJEV LJUBICA / STANOJLOVIĆ BOSA / STEFANOVIĆ BRANKA / STEFANOVIĆ MARIJA / STEFANOVIĆ RADMILA / STEFANOVIĆ LEPOSAVA / STEJIĆ MILICA / STEPANOVIĆ MILANKA / STEVOVA PAVLINA / STEVOVIĆ ZAGORKA / STIPETIĆ ANKICA / STJEPOVIĆ LJUBICA / STOISAVLJEVIĆ MILICA / STOJAKOVIĆ ANĐA / STOJAKOVIĆ ŽIVANKA / STOJANOV FILOMENA / STOJANOVIĆ SLAVKA / STOJANOVIĆ BRANKA / STOJANOVIĆ JOVANKA / STOJANOVIĆ VLASTA / STOJANOVIĆ MITRA / STOJIČEVIĆ STOJANKA / STOJKOV CVETA / STOJKOVIĆ LJUBICA / STOJKOVIĆ ZORA / STOJOVIĆ VOJISLAVA / STOJŠIĆ TEODORA / STOKUĆA VERA / STOŠIĆ ZORA / STRUGAR VENERA / STUDEN DESA / SUBOTIĆ DANICA / SUČEVIĆ RADMILA / SURČINSKI DIVNA / SUŠIĆ RAKELA / SUZIĆ DANICA / ŠAKIĆ MIRJANA / ŠĆEKIĆ OLGA / ŠĆEPANOVIĆ ZLATA / ŠĆEPOVIĆ NEVENKA / ŠIMANSKI MIRJANA / ŠKAFEC LJUBICA / ŠOBAT MILKA / ŠOBAT LEPOSAVA / ŠOLJOM LIVIJA / ŠOPALOVIĆ JELKA / ŠOŠKIĆ PERSA / ŠOŠKIĆ BOŽINA / ŠOŠKIĆ RADMILA / ŠTEFANAC DUŠANKA / ŠTEFANI ANA / ŠTEMBERGA MILKA / ŠTENDLER VILMA / ŠTORH ZORA / ŠUKOVIĆ ZORA / ŠULER KRISTA / ŠUSTER ANA / ŠUŠNJAR ZORA / TABAKOVIĆ ZUBEIDA / TAHIR VILA / TALIJAN DANICA / TASIĆ OLGA / TASIĆ SAVKA / TERIĆ STANA / TEŠIĆ LEPOSAVA / TIMOTIJEVIĆ NADA / TITELAC ZORICA / TMUŠIĆ NOVKA / TOČKO EMILIJA / TODOROVIĆ MILICA / TODOROVIĆ ĐURĐA / TODOROVIĆ BOSILJKA / TODOROVIĆ NADEŽDA / TODOROVIĆ STANISLAVA / TODOROVIĆ LJILJANA / TODOROVIĆ ŽIVA / TOMIĆ ANKICA / TOMIĆ MILIKA / TOMIĆ RADMILA / TOMIĆ RUMICA / TOMIĆ NADA / TORGAŠEV NADA / TOŠIĆ NADA / TRAJKOVIĆ LJILJANA / TRAVAR DESA / TRBOJEVIĆ LJUBICA / TRNINIĆ BRANKA / TRNINIĆ ZORA / TUMIN NINA / TUPKOVIĆ RIZVANA / TUREKOVIĆ MARIJA / TURKOVIĆ CVIJETA / TUTUNOVIĆ RADMILA / URBAS IVANKA / UZELAC VASKA / VAJL BRANKA / VALENTA ANTONIJA / VASIĆ RADIVOJA / VASILJEVIĆ MILUNKA / VEJNOVIĆ RADOJKA / VELEMIR GINA / VELETANLIĆ ROZINKA / VELIĆ SADETA / VELIMIROVIĆA ROSA / VELJKOVIĆ ZORA / VEMIĆ BRANKA / VIDAKOVIĆ MARA / VLAHOVIĆ BILJANA / VLAHOVIĆ MIRUNA / VLASINIĆ KATARINA / VOJINOVIĆ OLGA / VOJINOVIĆ LJUBICA / VOJT ALOJZIJA / VOROTOVIĆ DESANKA / VRANIĆ RADOJKA / VRANJEŠ LAZARKA ZAGORKA / VRBANEC MARIJA / VRBICA DRAGICA / VRCELJ STANA / VRIONIS NADEŽDA / VRTOVŠEK BREDA / VUČELIĆ RADOMIRA / VUČENOVIĆ NADA / VUČETIĆ ALEKSANDRA / VUČIĆEVIĆ ŽIVA / VUČINIĆ ANĐELIJA / VUČKOVIĆ DESANKA / VUČKOVIĆ KIMA / VUJADINOVIĆ VIDOSAVA / VUJASIN ANDREJA / VUJIĆ VERA / VUJIĆ NEVENKA / VUJIĆ RADOJKA / VUJOVIĆ JELENA / VUJOVIĆ ZORA / VUKADINOVIĆ ANĐELKA GINA / VUKAJLOVIĆ JELKA / VUKANIĆ MILA / VUKAŠINOVIĆ BOSA / VUKČEVIĆ ZORA / VUKČEVIĆ ZARIJA / VUKIĆEVIĆ ZARIJA / VUKICEVIĆ VERA / VUKOVIĆ IVANA / VUKOVIĆ MIRA / VULETIĆ DUŠICA / ZADRAVEC KRISTINA / ZAGOVIĆ BOŽIKA / ZDRAVKOVIĆ ARSENIJA / ZEĆEVIĆ ANGELINA / ZEČEVIĆ DANICA / ZEČEVIĆ JULKA / ZIGMUND PAULA / ZLATANOVIĆ SAVICA / ZOLOTA KATARINA / ZORICA LEPOSAVA / ZRNIĆ JELISAVETA / ZRNJI KATARINA / ZUKČEVIĆ ZEKRIJA / ŽARIĆ OLGA / ŽICINA MILKA / ŽIVANOVIĆ LJUBINKA / ŽIVANOVIĆ BORINKA / ŽIVANOVIĆ OLGA / ŽIVKOVIĆ ANA / ŽIVKOVIĆ MILENA / ŽIVKOVIĆ VIDOSAVA / ŽIVKOVIĆ STOJANKA / ŽIVKOVIĆ VUKOSAVA / ŽNIDAR PAULA / ŽUGELJ PALMA / ŽUGIĆ MARICA / ŽURIĆ BOJANA

We have drawn up this list of Yugoslav women political prisoners (1948-1956), most of whom passed through the Goli and Sveti Grgur camps, by picking out the female given names from the collective list of the State Security Administration (UDBA) kept in the Croatian State Archives in Zagreb, available online in ten web pages. In this UDBA list, neither the gender nor the place of incarceration is defined and so in some cases there might be errors, which could be obviated only by examination of the individual records of the prisoners, men and women.