Serijom crteža autorica prikazuje ranjivost tijela koje, kada promijeni poziciju na skali moći, i samo može nanositi bol.