Sanja Bachrach Krištofić, “Doručak na travi: Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete”, intervju preko web streaminga, 13. ožujak 2022.

LINK>