ABRAMOVIĆ BOSA / AĆIMOVIĆ GORDANA / AĆlMOVIĆ LJILJANA / AĆlMOVIĆ LJUBICA / ADAMOVIĆ VIDOSAVA / ADLER KIŠ MARGITA / AGATOVIĆ JELISAVETA / AHAČIĆ DANICA / AKRIT TAMARA / AKSENTIJEVIĆ DANICA / ALAJBEGOVIĆ CVETA / ALEĆKOVIĆ NADIRA / ALEKSANDAR OLGA / ALEKSIĆ MILOSAVA / ALIĆ ANKA / ALIĆ NADIRA / ALTARAC PAULA / ANĐELKOVIĆ OLGA / ANDJIĆ BRANISLAVA / ANDJUKIĆ DANICA / ANDRIĆ BRANKA / ANDRIĆ JOVANKA / ANDRIĆ STANOJKA / ANDRIĆ KATARINA / ANDRIJEVIĆ VIKICA / ANGELOVSKA CVETA / ANTIĆ RADMILA / ANTIĆ OLGA / ANTONIĆ RADOJKA / ANTUNIĆEVIĆ STANA / APLER JOLANDA / APOSTOLOVIĆ NADA / ARSENIJEVIĆ DUŠICA / ARSENIJEVIĆ VALENTINA / BABAC KOSOVKA / BAGLAMA LJUBICA / BAHNIK MILICA / BAJIĆ ŽIVKA / BAJROVIĆ ZAIMA / BAKOČEVIĆ DOBRILA / BAKTIĆ MARTA / BANKOVIĆ IVANKA / BANUŠIĆ DRAGICA / BARANOVIĆ FRANJICA / BARIĆ IVANČICA / BARIŠIĆ VERA / BAŠIĆ MIRA / BATAGELJ DANICA / BATINIĆ RADMILA / BATOŠ SMILJA / BEATOVIĆ MILKA / BEGOVIĆ RATKA / BENEL OLGA / BENEL MARIJA / BERGANT ZDENKA / BERIŠA MARIJA / BERLINGER ŠTEFKA / BILIĆ ANICA / BILIĆ DESA / BILIĆ RADOJKA / BIRO ANKICA / BISERKO MARIJA / BIZJAK LJUDMILA / BIZUMIĆ DESANKA / BJELANOVIĆ BOSILJKA / BJELOBRK MILENA / BLAGOJEVIĆ DESANKA / BOČARAC MILENA / BOGAČI ALISA  / BOGDANOVIĆ RINKA / BOGDANOV SOFIJA / BOGDANOVIĆ LEPA / BOGOJEVA DIVNA / BOGOSAVLJEVIĆ ZORA / BOHUNICKI ADELA / BONAČI BRANKA / BORIČIĆ DRAGICA / BOROVSKA MARIJA / BOROVNICA RADA / BOŠKOVIĆ BLAŽA / BOŠKOVIĆ BOJANA / BOŠKOVIĆ MILENIJA / BOŽANIĆ NADA / BOŽIČKOVIĆ RUŽICA / BOŽOVIĆ LJUBICA / BRANKOVIĆ LJUBICA / BRANKOVIĆ MILICA / BRANOVIĆ BISERKA / BRAŠIĆ MIRJANA / BRATINA LOJZIKA / BRATUŠ SLAVICA / BREČEVIĆ KRISTINA / BREŠKOVSKI IKOLE DRAGICA / BRKIĆ ANKICA / BRONZIĆ DANA / BUBLE FRANKA / BUDIMIROVIĆ LJUBICA / BUDIMIROVIĆ RADMILA / BUDISAVLJEVIĆ BOJKA / BUKELIĆ MILKA / BULAT ANTONIJA / BULATOVIĆ MILKA / BURNAZOVSKA SLOBOTKA / BUŠETIĆ NADA / CAKELIĆ VELINKA / CARIĆ LJUBICA / CEKIĆ ANETA / CERIĆ EMIRA / CEROVIĆ LJUBICA / CEZAR ANICA / CINCAREVIĆ NADA / CRVENKO ŽIVA / CUCIĆ MILENKA / CUCULIĆ NEVENKA / COŠOVIĆ LJILJANA / ČABAK OLGA / ČAMPRAG ĐURINKA / ČAUOVIĆ MILICA / ČEBINEC ZORKA / ČEJOVIĆ VERA / ČERNKO ANGELA / ČIZMOVIĆ MILJUŠA / ČMELIĆ MARICA / ČOBANOV DAHCIKA / ČOKO DUŠANKA / ČOKO ŠTEFANIJA / ČOLAKANTIĆ NADA / ČOLIĆ OLGA / ČUBLUKO NEVENKA / ČUČKOVIĆ DARINKA / ČULAREVIĆ KATICA / ČUPIĆ DUŠANKA / ĆETKOVIĆ JELICA / ĆETKOVIĆ MILKA / ĆETKOVIĆ LJILJANA / ĆIRIĆ JULKA / ĆOPKOV DRAGICA / ĆOROVIĆ SMILJA / ĆOSIĆ DANICA / ĆURIĆ DANA / DAMJANOVIĆ KSENIJA / DANILOVIĆ GORDANA / DANILOVIĆ ŽIVKA / DASOVIĆ MANDA / DASOVIĆ MARIJA / DEFTERDAROVIĆ EDIBA / DEKAN DUŠANKA / DELIĆ NEVENKA / DERENTOVLJEVIĆ JOVANKA / DERVIŠ MARIJA / DESPOTOVIĆ VERA / DIKLIĆ DESANKA / DIMITRIJEVIĆ BOSILJKA / DIMITROVA BLAGORODNA / DOBANOVAČKI KATA / DOBRIVOJEVIĆ ZORICA / DOKMANOVIĆ DANICA / DOROVIĆ RADMILA / DRAGIĆ OLGA / DRAGOVIĆ ROSANDA / DRAŽIĆ DARA / DROBAC JULIJA / DUBLJEVIĆ IFETA / ĐAKOVIĆ JOVANKA / ĐEKOVIĆ DANICA / ĐELINEO NEVENKA / ĐERKOVIĆ DARA / ĐERMANOVIĆ RUŽA / ĐOKIĆ BRANISLAVA / ĐORĐEVIĆ BOSILJKA / ĐORĐEVIĆ MIRJANA / ĐORĐEVIĆ JULKA / ĐORĐEVIĆ NADEŽDA / ĐORĐEVIĆ NATALIJA / ĐUKIĆ BOSA / ĐUKIĆ MILICA / ĐUKIĆ HIDA/ ĐUKIĆ ZAGORKA / ĐURAŠINOV SOFIJA / ĐURAŠKOVIĆ ANĐA / ĐURĐIĆ VERA / ĐURIĆ LJUBICA / ĐURIĆ STANOJKA / ĐURIĆ LJUBICA / ĐURIČIĆ LJUBICA / ĐURKOVIĆ NADIRA / ĐUROVIĆ CVIJETA / ĐUROVIĆ BOSA / EREGIĆ HEDA / EREŠ ZORA / ESLENAZI LEVIJA / FAŠINI IVANA / FERLUGA NAĐA / FILAGIĆ GRETA / FILIPČEV ŽIVKA / FLORA LIVIJA / GAŠPARAC VERA / GATARA ŠIMA / GAVRAN SADRUDINA / GAZIKALOVIĆ DANKA / GERMEK MIRA / GILIĆ VJERA / GLAŽOR LIDIJA / GLIGORIJEVIĆ NADA / GLIGORIN MIRJANA / GLUŠAC VUKA / GNJATOVIĆ DRAGINJA / GOJIĆ ROSA / GOJKOVIĆ BOŽENA / GOLIK BOSA / GOSTOVIĆ NEVENKA / GRAHO DERVA / GRBEC SLAVICA / GRBEC EMA / GRIGAR SLAVKA / GRLIĆ EVA / GROZDANOVIĆ JELENA / GRUBANOV MILENA / GRUBANOVIĆ NATALIJA / GRUBEŠIĆ MARIJA / GRUIĆ KOSA / GRUJIĆ DARINKA / GUSTINČIĆ ROZA / HADŽIALIĆ BERKA / HADŽIĆ NADŽIDA / HADŽIKAN JELENA / HADŽINIKOLAJEVIĆ NIKOL / HADŽIPANZOVA LJUBICA / HARAMBAŠIĆ КАТICА / HEDVEGI ANA / HENJEL ANTONIJA / HODOBA EVICA / HOFMAN NADA / HOFSIJSTER MARA / HOJLAŠ ILDUZA / HRNTEVIĆ HANA / HRUŠČ KATICA / HULJUŠI IBRAHIMA / HUSMAN BOŽENA / ILIĆ NADA / ILIĆ LJUBINKA / ILIĆ KOVILJKA / ILIĆ BRANKA / ISAKOVIĆ KAMENKA / ISIDOROVIĆ RUŽICA / IVANIŠEVIĆ VJEKOSALVA / IVANKOVIĆ MARA / IVANOV LONA / JAGETIĆ KARLA / JAGODIĆ MILA / JAKOVLJEVIĆ LIDIJA / JAKŠIĆ VICA / JANELLE MODIKA / JANIĆIJEVIĆ JELISAVETA / JANJIĆ VASKA / JANJIĆ ZORA / JANJIĆ MIRKA / JANKOVIĆ MARIJA / JANKOVIĆ RUŽICA / JANKOVIĆ RADOJKA / JANKOVIĆ ŽIVANA / JANKOVIĆ GRACIJA / JANKOVIĆ JELIKA / JEFTIĆ LJUBINKA / JEKIĆ ŽIVANA DANA / JELIĆ JULKA / JEREMIĆ TATJANA / JEREMINA MARIJA / JERKOVIĆ VUKICA / JEVTIĆ LJUBICA / JEVTIĆ LENKA / JOJIĆ DRAGICA / JOKIĆ NADA / JORDAČEVIĆ PERSIDA / JOVANOVIĆ RADA / JOVANOVIĆ MIRA / JOVANOVIĆ RUŽICA/ JOVANOVIĆ DANICA / JOVANOVIĆ DOBRILA / JOVANOVIĆ MILIVOJA / JOVANOVIĆ VUKICA / JOVIĆ NADA / JOVIĆ ZARIJA / JOVIN LJUBICA / JOVOVIĆ KOSA / JURANČIĆ OLGA / JURČIĆ ANKA / JURIŠIĆ LUCIJA / KABAŠI DARA / KACUN DANICA / KAHOFER NADA / KAJALIĆ LJUBINKA / KALINIĆ LJILJANA / KALUĐEROVIĆ JOVANKA / KAPETANOVIĆ ANKA / KAPIĆ SLAVOJKA / KAPIĆ NEVZETA / KARABEGOVIĆ MILICA / KARAKAŠEVIĆ KAJKA / KARAMEHMEDOVIĆ HASNA / KARIĆ ŽIVOJINA / KASAŠA ANDREA / KASTRATOVIĆ DUŠANKA / KATIĆ STOJANKA / KAZIMIROVIĆ ŽIVANA / KAŽANEGRO LJUBICA / KENĐEL LIDIJA / KILIBARDA PAVA / KIRAC SLAVOJKA / KITANOVIĆ ANDREJA / KLADAR LJUBICA / KLAŠNJA ZORKA / KLEN FLORA / KLIČKOVIĆ MARIJA / KLIKIĆ MARICA / KNEZ STANKA / KNEŽEVIĆ ANGELINA / KNEŽEVIĆ RADMILA / KNEŽEVIĆ LEPOSAVA / KNEŽEVIĆ OLGA / KNEŽEVIĆ DANICA / KNEŽEVIĆ DANICA / KNEŽEVIĆ LJUBICA / KODRIĆ FRANCA / KOJIĆ ZORA / KOJIN NEVENKA / KOKOT MARIJA / KOLARSKI MARIJA / KOLEVA RATKA / KOLMBAR VJEKOSLAVA / KOMAR STANKA / KOMATINA ROSA / KONDIĆ NADA / KONULIJA ANGELA / KORDIĆ LJUBICA / KOROŠEC AVGUSTA / KORPICA MARIJA / KOŠ TONČIKA / KOSMAČ PAULA / KOSOVAC MILKA / KOSTIĆ ZORA / KOVAČ BARBARA / KOVAČEVIĆ LJUBICA / KOVAČEVIĆ DANICA / KOVAČEVIĆ JELENA / KOVAČEVIĆ STANISLAVA / KOVAČEVIĆ NIKITA / KOVAČEVIĆ DRAGA / KOVIJANIĆ MILEVA / KOZAK OLGA / KOŽEMJAKIN NINA / KRALJ VALPA / KRAMZER ZORA / KRASNOŠEVSKIJ MARIJA / KRAVIĆ MIRA / KRESTIĆ IRENA / KOMPOTIĆ BOSILJKA / KRSTIĆ DANICA / KRULC ZORA / KRULJAC ZDENKA / KRUŠKA BOSA / KUJOVIĆ LEPOSAVA / KUNJAŠIĆ MARIJA / KURDELIJA DŽEVETA / KURJAČKI ANĐELIJA / KUSOVAC KRISTA / KUZMANOVIĆ NADA / KUZMANOVIĆ GALINA / KUZMANOVIĆ BOJANA / KUŽMINAC ANA / LACKOVIĆ ANKA / LADOVAC LADA / LAPUHOVSKA SIMKA / LATIFIĆ RAZIJA / LAZAREVIĆ MILENA / LAZAREVIĆ RUŽA / LAZAREVIĆ ZORA / LAZAREVIĆ VASILJKA / LAZIĆ MIROSLAVA / LEBL JOVANKA / LEKIĆ MIRJANA / LEUDAR NATALIJA / LOGAR GAČIĆ MICI / LOH LJUBICA / LOMPAR MELANIJA / LOVČEVIĆ MILINKA / LOVRENČIĆ MIJA / LOZICA JELENA / LUBARDA ĐINA / LUGARIĆ IVANKA / LUJIĆ JULIJANA / LUKIĆ BORISLAVA / LUKIĆ RADOSAVA / LUPŠIĆ IVANKA / LJUBIĆ MARIJA / LJUBUNČIĆ RABIJA / LJUJIĆ DARINKA / LJUTOVIĆ BEHIJA / MAESTRO LENKA / MAJER ADELA / MAKOČEVIĆ DANICA / MAKSIMOVIĆ OLGA / MAKSIMOVIĆ JELKA / MALENOVIĆ MILEVA / MALEŠEVIĆ NATALIJA / MALETIĆ MARA / MALJKOVIĆ DESANKA / MALOVIĆ OLGA / MANDIĆ OLGA / MANDIĆ ZAGORKA / MANIĆ BOŽANA / MANOVA LEPKA / MARAS BOŽENA / MARAC SONJA / MARIĆ PERSIDA / MARIJAN NEDELJKA / MARIJAN DESA / MARINKOVIĆ NATALIJA / MARINOVIĆ MARIJA / MARJANOVIĆ KOSANDA / MARJANSKI MIRA / MARKOVIĆ BRANISLAVA / MARKOVIĆ RUŽA / MARKOVIĆ DARINKA / MARKOVIĆ MILICA / MARKOVIĆ ROSA / MARKOVIĆ ZORKA / MARKOVIĆ OLGA / MARKULINI BRANKA / MARKUŠ ĐINA / MARKUŠEV ĐURĐINKA / MARKUŠEV MILICA / MARKUŠEV DINA / MAROVIĆ GORDANA / MARTIĆ OLGA / MARTINOVIĆ LJUBICA / MARTINOVIĆ MARGITA / MARTINOVIĆ JANJA / MARTINOVIĆ DRAGICA / MARUŠIĆ MARIJA / MARUŠIĆ ANA / MARUŠIĆ NADA / MASLOV VIŠNJA / MASTILO NATALIJA / MATIĆ PERSIDA / MEDVED LOJZIKA / MELINAC MARTA / MICIĆ NADA / MIĆUNOVIĆ BRANA / MIČEVIĆ RADMILA / MIHAJLOVIĆ SMILJKA / MIHAJLOV ŽIVA / MIHAJLOVIĆ JELKA / MIHAJLOVIĆ GORDANA / MIHAJLOVIĆ JELENA / MIHAJLOVIĆ MILEVA / MIHAJLOVIĆ STANIJA / MIHAJLOVIĆ BRANKA / MIHELČIĆ DRAGA NARDA / MIJALČIĆ MILANA / MIJALKOVIĆ OLGA / MIJATOVIĆ SENKA / MIKOLAVČIĆ HEDA / MIKOVIĆ OLGA / MILAČIĆ DRAGA / MILADINOVIĆ ZORA / MILAJIĆ OLGA / MILANOVIĆ SMILJKA / MILENKOVIĆ RADMILA / MILIĆ ZARIJA MILIĆ DANICA / MILIĆ OLGA / MILIĆ VERA / MILIĆ MILICA / MILIĆ RUŽA / MILIĆ ANICA / MILIĆEVIĆ ROSA / MILIĆEVIĆ ANĐA / MILIKIĆ TATJANA / MILIN LJUBICA / MILJANIĆ VASILJKA / MILJEVIĆ MARIJA / MILJKOVIĆ SAVA / MILJKOVIĆ RADMILA / MILOJEVIĆ STOJANKA / MILOSAVLJEVIĆ NADA / MOŠEV GERA / MILOŠEVIĆ OLGA / MILOŠEVIĆ DESANKA / MILOŠEVIĆ ZARIJA / MILOŠEVIĆ BLAŽA / MILOŠEVIĆ KOSANA / MILOŠEVIĆ SMILJA / MILOŠEVIĆ VERA / MILOVANOVIĆ VERA / MILOVANOVIĆ OLGA / MILOVIĆ VIDOSAVA / MILOVIĆ BRANISLAVA / MILUTINOVIĆ NEVENKA / MINOVIĆ MILEVA / MIRIĆ STOJA / MIRIĆ OLIVERA / MIRIĆ IVANKA / MIŠIĆ STANA / MIŠIĆ LJUBICA / MIŠIĆ MELANIJA / MITIĆ MIROSLAVA / MITIĆ MELANIJA / MITOVIĆ SLAVKA / MITROVIĆ LJUBICA / MLADENOVIĆ STAJA / MLAĐENOVIĆ JAGODA / MODRUŠAN IVANKA / MOGA VERA / MOMČILOVIĆ ZORKA / NIJALKOVIĆ GORDANA / NACEVA NADA / NADOP PAVA / NASKOVSKA BOCA / NEČAJEVA JELENA / NEDELJKOVIĆ MILENA / NEDELJKOVIĆ PERSA / NEDELJKOVIĆ MILKA / NEŠIĆ MIROSLAVA / NIKOLAJEVIĆ OLGA / NIKOLAVČIĆ RADA / NIKOLIĆ LJUBICA / NIKOLIĆ JELENA / NIKOLIĆ DANICA / NIKOLIĆ SMILJKA / NIKOLIĆ RADMILA / NIKOLIĆ IVANKA / NIKOLIĆ GORDANA / NIKOLIĆ OLGICA / NIKOLIĆ ZORA / NIKOLIĆ RADMILA / NOVAKOV DUŠANKA / NOVAKOV SOFIJA / NONAKOVIĆ ŽIVANA / NOVAKOVIĆ DRAGICA / NOVALIJA ZUMRETA / NOVOVIĆ MARIJA / NOVOVIĆ ZORA / NUEFENDIĆ HALIMA / OBEJ JEVROSIMA / OBRADOVIĆ RADOJKA / ODMOREK ANICA / OGRIZOVIĆ ANKA / OLHOVI ANA / OLUJIĆ MILEVA / OPAČIĆ VERA / OPERHAL HILDA / OPLANIĆ VEROSLAVA / OPOJEVIĆ ANKICA / ORMAN HATIDŽA / OSTROVŠKA MILICA / OT ANA / PAĐEN IVANKA / PAJEVIĆ STANICA / PAKIĆ MILADINKA / PALAMAREVIĆ VUKICA / PANIĆ EVA / PANIĆ LJUBINKA / PANTIĆ IVANKA / PANTIĆ VERA / PANTIĆ JAVORKA / PAPARELA LJUBA / PARDO SLAVICA / PAŠIĆ LJUBICA / PAŠUJKOVIĆ FLORA / PAUNOVIĆ ĐORĐA / PAVELIĆ STEVKA / PAVIĆ OLGA / PAVIĆ GROZDA / PAVIČ JOVANKA / PAVIĆEVIĆ EVICA / PAVIČIĆ ANKA / PAVLIČIĆ DRAGICA / PAVLOV STANKA / PAVLOVIĆ MARIJA / PAVLOVIĆ DANA / PAVLOVIĆ BILJANA / PECE MARGITA / PEĆANAC RADMILA / PEJANOVIĆ LJUBICA / PEJČEVA VIOLETA / PEJIĆ ZORA / PEJINOV LJUBICA / PEJINOVIĆ DANICA / PEJOVIĆ MARGITA / EKOVIĆ LJUBINKA / PERAZIĆ BRANKA / PERICA BRANKA / PERIĆ DRAGICA / PERIĆ MATILDA / PERIĆ RADMILA / PERIĆ ŽIVANA / PERIČIĆ BOSILJKA / PERIČIĆ DRAGANA DUNJA / PEROVIĆ MILEVA / PEROVIĆ MILEVA / PEROVIĆ STOJA / PEROVIĆ ZORKA / PEROVIĆ MARICA / PERPAR MIRJANA / PERŠAK LIDIJA / PERUNUČIĆ ĐORĐIJA / PETKOVIĆ VERA / PETRIN ŽIVA / PETRONIĆ RADMILA / PETRONIJEVIĆ VELIKA / PETROVIĆ NADEŽDA / PETROVIĆ DANICA / PETROVIĆ OLGA / PETROVIĆ SVETOLIKA / PETROVIĆ MARA / PETROVIĆ DANICA / PETROVIĆ NATALIJA / PETROVIĆ VERA / PETROVIĆ DESANKA / PETROVIĆ VERA / PILELEPIĆ BOSILJKA / PITLIK LIBUŠA / PLAHUTAR ANA / PLAKIĆ UKA / PLAVEV NADEŽDA / PLECEVIĆ ZAGORKA / PLEŠE DARINKA / POČKAR SLAVKA / PODNAR OLGA / PODOBNIK MARIJA / POGACAREVIĆ SLAVKA / PADIĆ JELICA / POPOV ŽIVA / POPOV ŽIVA / POPOVA MARIKA / POPOVIĆ RADMILA / POPOVIĆ EVKA / POPOVIĆ STOJANKA / POPOVIĆ VERA / POPOVIĆ VUKOSAVA / POPOVIĆ MILICA / POPOVIĆ OLGA / POPOVIĆ RADMILA / POPOVIĆ ZLATANA / POPOVIĆ KOSANA / POŽGAJ MIJA / PREOČANIN ALEKSANDRA / PRERADOVIĆ RADMILA / PRERADOVIĆ STANKA / PRERADOVIĆ VASILJKA / PRESKAR MARINKA / PRHNE MILICA / PRIBIĆ MILICA / PRODANOVIĆ ZLATIJA / PROTIĆ ZARIJA / PRUGINIĆ LJUBA / PUCINA MILKA / PUNGUL LEPA / PURNAT JOZEFINA / PUŠELJIĆ STANKA / RAD IVANKA / RADAK ŽIVA / RADEKA MELANIJA / RADETIĆ RADMILA / RADIĆ ANKA / RADISIĆ DRAGICA / RADIVOJEVIĆ SOFIJA / RADIVOJEVIĆ ZORA / RADIVOJEVIĆ SRBA / RADOJICIĆ SLAVKA / RADOJKOVIĆ KATARINA / RADONJIĆ MURTEZA / RADOSAVLJEVIĆ KATARINA / RADOSAVLJEVIĆ LJUBINKA / RADOSAVLJEVIĆ BERTA / RADOSAVLJEVIĆ SAVA / RADOSAVLJEVIĆ LJILJANA / RADOSAVLJEVIĆ VOJKA / RADOSAVLJEVIĆ ZORA / RADOŠEVIĆ SLAVICA / RADOVANOVIĆ MILJANA / RADOVANOVIĆ MARIJA / RADOVANOVIĆ MILICA / RADOVANOVIĆ LJUBA / RADOVIĆ ANGELA / RADOVIĆ DESA / RADOVIĆ RADMILA / RADOVIĆ MILJAKA / RADULOVIĆ CVIJETA / RADULOVIĆ STANKA / RADULOVIĆ JULKA / RADUNOVIĆ MILICA / RADUSINOVIĆ DANICA / RAFAJLOVIĆ OLGA / RAIČEVIĆ RUŽA / RAIČEVIĆ DANICA / RAJIĆ MARIJA / RAJKOVIĆ LEPA / RAK RADMILA / RAKETIĆ KOVILJKA / RAKUT LENA / RAONIĆ DANICA / RASPOPOVIĆ VERA / RAŠOVIĆ NADA / RATKOVIĆ ANKA / REBRAČA JOVANKA / RELJIĆ JELENA / REPIČ DANICA / RIBAROV LJUBICA / RISTEVSKA OLGA / RISTIĆ NADEŽDA / RIZOVSKI ANE / RODIĆ ĐURĐICA / ROMANO BETIKA / ROSNEV DIMITRIJA / ROŠKER CECILIJA / RUSEK KATICA / RUTEŠIĆ NATALIJA / RUŽIĆ ZORA / RUŽIĆ LJILJANA / RUŽIĆ STANICA / RUŽIĆ JELKA / SADŽAK NEDELJKA / SALAMON NADA / SANDELIĆ MARIJA / SARAČEVIĆ HAVKA / SARATLIĆ ĐURĐA / SEFULSKI VERA / SETLIJA ŠTEFICA / SELIMOVIĆ RASEMA / SENIĆ DARINKA / SERDAREVIĆ MINKA / SERDJUK LIDIJA / SFORCAN MILENA / SIJERČIĆ FERIDA / SIMIĆ MARA / SIMIĆ DUŠANKA / SINANOVIĆ HATIDŽA / SINANOVIĆ SAFETA / SINGER EVA / SINKIJEVIĆ MARICA / SMOLJAN EVGENIJA / SOKOLOVIĆ NADA / SORO BEATRIKS / SPASOJČEVIĆ VERA / SPEVAK ANA / SRETENOVIĆ MARICA / SRIĆA LIDIJA / SRZENTIĆ DRAGICA / STAKIĆ VERA / STANIĆ BOGDANKA / STANIMIROVIĆ MIROSLAVA / STANKOVIĆ KOSARA / STANKOVIĆ VERA / STANKOVIĆ SIMKA / STANOJEVIĆ MILANKA / STANOJEV LJUBICA / STANOJLOVIĆ BOSA / STEFANOVIĆ BRANKA / STEFANOVIĆ MARIJA / STEFANOVIĆ RADMILA / STEFANOVIĆ LEPOSAVA / STEJIĆ MILICA / STEPANOVIĆ MILANKA / STEVOVA PAVLINA / STEVOVIĆ ZAGORKA / STIPETIĆ ANKICA / STJEPOVIĆ LJUBICA / STOISAVLJEVIĆ MILICA / STOJAKOVIĆ ANĐA / STOJAKOVIĆ ŽIVANKA / STOJANOV FILOMENA / STOJANOVIĆ SLAVKA / STOJANOVIĆ BRANKA / STOJANOVIĆ JOVANKA / STOJANOVIĆ VLASTA / STOJANOVIĆ MITRA / STOJIČEVIĆ STOJANKA / STOJKOV CVETA / STOJKOVIĆ LJUBICA / STOJKOVIĆ ZORA / STOJOVIĆ VOJISLAVA / STOJŠIĆ TEODORA / STOKUĆA VERA / STOŠIĆ ZORA / STRUGAR VENERA / STUDEN DESA / SUBOTIĆ DANICA / SUČEVIĆ RADMILA / SURČINSKI DIVNA / SUŠIĆ RAKELA / SUZIĆ DANICA / ŠAKIĆ MIRJANA / ŠĆEKIĆ OLGA / ŠĆEPANOVIĆ ZLATA / ŠĆEPOVIĆ NEVENKA / ŠIMANSKI MIRJANA / ŠKAFEC LJUBICA / ŠOBAT MILKA / ŠOBAT LEPOSAVA / ŠOLJOM LIVIJA / ŠOPALOVIĆ JELKA / ŠOŠKIĆ PERSA / ŠOŠKIĆ BOŽINA / ŠOŠKIĆ RADMILA / ŠTEFANAC DUŠANKA / ŠTEFANI ANA / ŠTEMBERGA MILKA / ŠTENDLER VILMA / ŠTORH ZORA / ŠUKOVIĆ ZORA / ŠULER KRISTA / ŠUSTER ANA / ŠUŠNJAR ZORA / TABAKOVIĆ ZUBEIDA / TAHIR VILA / TALIJAN DANICA / TASIĆ OLGA / TASIĆ SAVKA / TERIĆ STANA / TEŠIĆ LEPOSAVA / TIMOTIJEVIĆ NADA / TITELAC ZORICA / TMUŠIĆ NOVKA / TOČKO EMILIJA / TODOROVIĆ MILICA / TODOROVIĆ ĐURĐA / TODOROVIĆ BOSILJKA / TODOROVIĆ NADEŽDA / TODOROVIĆ STANISLAVA / TODOROVIĆ LJILJANA / TODOROVIĆ ŽIVA / TOMIĆ ANKICA / TOMIĆ MILIKA / TOMIĆ RADMILA / TOMIĆ RUMICA / TOMIĆ NADA / TORGAŠEV NADA / TOŠIĆ NADA / TRAJKOVIĆ LJILJANA / TRAVAR DESA / TRBOJEVIĆ LJUBICA / TRNINIĆ BRANKA / TRNINIĆ ZORA / TUMIN NINA / TUPKOVIĆ RIZVANA / TUREKOVIĆ MARIJA / TURKOVIĆ CVIJETA / TUTUNOVIĆ RADMILA / URBAS IVANKA / UZELAC VASKA / VAJL BRANKA / VALENTA ANTONIJA / VASIĆ RADIVOJA / VASILJEVIĆ MILUNKA / VEJNOVIĆ RADOJKA / VELEMIR GINA / VELETANLIĆ ROZINKA / VELIĆ SADETA / VELIMIROVIĆA ROSA / VELJKOVIĆ ZORA / VEMIĆ BRANKA / VIDAKOVIĆ MARA / VLAHOVIĆ BILJANA / VLAHOVIĆ MIRUNA / VLASINIĆ KATARINA / VOJINOVIĆ OLGA / VOJINOVIĆ LJUBICA / VOJT ALOJZIJA / VOROTOVIĆ DESANKA / VRANIĆ RADOJKA / VRANJEŠ LAZARKA ZAGORKA / VRBANEC MARIJA / VRBICA DRAGICA / VRCELJ STANA / VRIONIS NADEŽDA / VRTOVŠEK BREDA / VUČELIĆ RADOMIRA / VUČENOVIĆ NADA / VUČETIĆ ALEKSANDRA / VUČIĆEVIĆ ŽIVA / VUČINIĆ ANĐELIJA / VUČKOVIĆ DESANKA / VUČKOVIĆ KIMA / VUJADINOVIĆ VIDOSAVA / VUJASIN ANDREJA / VUJIĆ VERA / VUJIĆ NEVENKA / VUJIĆ RADOJKA / VUJOVIĆ JELENA / VUJOVIĆ ZORA / VUKADINOVIĆ ANĐELKA GINA / VUKAJLOVIĆ JELKA / VUKANIĆ MILA / VUKAŠINOVIĆ BOSA / VUKČEVIĆ ZORA / VUKČEVIĆ ZARIJA / VUKIĆEVIĆ ZARIJA / VUKICEVIĆ VERA / VUKOVIĆ IVANA / VUKOVIĆ MIRA / VULETIĆ DUŠICA / ZADRAVEC KRISTINA / ZAGOVIĆ BOŽIKA / ZDRAVKOVIĆ ARSENIJA / ZEĆEVIĆ ANGELINA / ZEČEVIĆ DANICA / ZEČEVIĆ JULKA / ZIGMUND PAULA / ZLATANOVIĆ SAVICA / ZOLOTA KATARINA / ZORICA LEPOSAVA / ZRNIĆ JELISAVETA / ZRNJI KATARINA / ZUKČEVIĆ ZEKRIJA / ŽARIĆ OLGA / ŽICINA MILKA / ŽIVANOVIĆ LJUBINKA / ŽIVANOVIĆ BORINKA / ŽIVANOVIĆ OLGA / ŽIVKOVIĆ ANA / ŽIVKOVIĆ MILENA / ŽIVKOVIĆ VIDOSAVA / ŽIVKOVIĆ STOJANKA / ŽIVKOVIĆ VUKOSAVA / ŽNIDAR PAULA / ŽUGELJ PALMA / ŽUGIĆ MARICA / ŽURIĆ BOJANA

Popis jugoslavenskih političkih zatvorenica (1948. – 1956.), od kojih je većina prošla logore na Golom otoku i Svetom Grguru, sačinile smo izdvajanjem ženskih imena iz zbirnog popisa Udbe, koji se čuva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, a koji je dostupan online na desetak mrežnih stranica. U ovom Udbinom popisu nema podatka o spolu, niti o točnom mjestu zatvaranja, pa su u nekim slučajevima moguće pogreške koje bi bilo moguće otkloniti samo uvidom u pojedinačne dosjee kažnjenika i kažnjenica.