Radionica Andreje Kulunčić: angažirani umjetnički projekti

 

Na radionici je predstavljeno sedam projekata koji se na različite načine fokusiraju na položaj žene u vrlo određenim društvenim situacijama: (1) INDEX.ŽENE se bavi položajem žena u Splitu, Napulju, Beogradu i Ljubljani registrirajući kako svoju poziciju definiraju žene birajući između tri ponuđene opcije, zadovoljna, diskriminirana ili zlostavljana; (2) SAMO ZA AUSTRIJANCE se bavi latentnim predrasudama i diskriminacijom stranih radnica u Austriji; (3) NAMA: 1908 ZAPOSLENIKA, 15 ROBNIH KUĆA sudbinom radnica koje rade u poduzeću pred stečajem, na što se nadovezuje video (4) ŠTO JE MENI NAŠA BORBA DALA snimljen tijekom štrajka radnica u Finvest-Corpu; peti projekt (5) U KRUGU zaokružuje temu položaja žene u suvremenom društvu kroz psihoterapijsku seansu u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče s pacijenticama koje boluju od depresije, i pitanjem: Zašto dva puta više žena nego muškaraca obolijeva od depresije? Odgovor sam tražila od Prof. Dubravke Stijačić (defektolog, socijalni pedagog i psihoterapeut u Bolnici Vrapče), Prof.dr.sc. Nataša Jokić- Begić (klinička psihologinja i psihoterapeutkinja, FFZG) i Prof.dr.sc.Biljana Kašić (sociologinja i feministička aktivistica, Sveučilište u Zadru). Projekt ISTE (6) bavi se diskriminacijom žena različitih etničkih, vjerskih, rasnih i seksualnih pripadnosti u Zagrebu kroz seriju plakata po gradu i animacijom na društvenim mrežama. Posljednji, najrecentniji projekt (7) VI STE PARTIJU IZDALE ONDA KADA JE TREBALO DA JOJ POMOGNETE u fokus stavlja uspostavljanje ženske memorije na traumatičnu prošlost političkih zatvorenica na Golom otoku i Sv. Grguru u periodu raskola Tito-Staljin.

 

Radionica je održana u Centru za ženske studije u Zagrebu, 10.03.2020.